Dodaj pliki Competition Waypoint i Airspace

Domyślne pliki Airspace i Waypoint są przypisane do zawodów w Edit Competitions > Files na stronie Soaring Spot. Należy pamiętać, że tylko jeden plik waypointów i jeden plik przestrzeni powietrznej jest obsługiwany w tej chwili z powodu ograniczeń w niektórych komputerach lotniczych.

To są jedyne pliki, których SeeYou będzie używał do oceny. Jeśli używasz więcej niż jednego komputera do punktacji, jest to najlepszy sposób, aby upewnić się, że wszyscy używają właściwych plików.

Możesz dodawać lub usuwać te pliki w dowolnym momencie - upewnij się tylko, że zawodnicy wiedzą, że te pliki uległy zmianie. Zmiany zostaną opublikowane na stronie Soaring Spot Download Twoich zawodów jak tylko SeeYou załaduje dane zawodów po raz pierwszy.

Po udanej akcji "Publish to Soaring Spot" w SeeYou piloci będą mogli również pobrać pliki Airspace i Waypoint sformatowane dla swoich przyrządów lotu - automatycznie na stronie Download w Soaring Spot.

Zaktualizowano na kwiecień 16, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie