Dodaj punkt trasy

Istnieje możliwość ręcznego dodania Punktu trasy za pośrednictwem Menu głównego.

Domyślne współrzędne to pozycja użytkownika. Po wprowadzeniu wszystkich parametrów naciśnij OK, a punkt trasy zostanie zapisany w użytkownik.filiżanka plik. Plik ten jest również widoczny i automatycznie wybierany/aktywowany w oknie dialogowym Menu > Pliki > Punkty trasy.

Zaktualizowano na marzec 29, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie