Dodaj punkty orientacyjne

1. Jeśli posiadasz już plik CUP z punktami trasy i zadaniami, możesz je zaimportować zgodnie z poniższymi instrukcjami: https://help.naviter.com/article/833-import-a-cup-file

2. Jeśli chciałbyś dodać nowy punkt(y) trasy w żądanym zbiorze należy wykonać następujące czynności:
. Otwórz https://seeyou.cloud
. Przejdź do Menu > Planista
. Wybierz żądany Kolekcja i kliknij na nią
. Przejdź do Punkty trasy
. Kliknij przycisk przełączania strony Dodaj punkt trasy
.Przesuń kursor na mapę i kliknij na wybranej lokalizacji, aby dodać punkt trasy 
Edytuj szczegóły dotyczące punktu trasy (fakultatywnie)
Zapisz!

Zaktualizowano na kwiecień 19, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie