Dodaj punkty orientacyjne

1. Jeśli posiadasz już plik CUP z punktami trasy i zadaniami, możesz je zaimportować zgodnie z poniższymi instrukcjami: https://help.naviter.com/article/833-import-a-cup-file

2. Jeśli chciałbyś dodać nowy punkt(y) trasy w żądanym zbiorze należy wykonać następujące czynności:
. Otwórz https://seeyou.cloud
. Przejdź do Menu > Planista
. Wybierz żądany Kolekcja i kliknij na nią
. Przejdź do Punkty trasy
. Kliknij przycisk przełączania strony Dodaj punkt trasy
.Przesuń kursor na mapę i kliknij na wybranej lokalizacji, aby dodać punkt trasy 
Edytuj szczegóły dotyczące punktu trasy (fakultatywnie)
Zapisz!

Zaktualizowano na kwiecień 19, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły