Alarm przestrzeni powietrznej

Jak skonfigurować alarm przestrzeni powietrznej

Gdy zbliżysz się zbyt blisko, włączy się alarm przestrzeni powietrznej. U góry pojawi się czerwony baner ze szczegółowymi informacjami o danej przestrzeni powietrznej, która zostanie także wyróżniona na mapie.

Narysuje również linię do najbliższej granicy przestrzeni powietrznej i będzie emitować ciągły sygnał alarmowy.

Nadal można wyłączyć ten alarm:

  •          Dzisiaj - do następnego startu
  •          5 minut 

Uwaga: czas jest wybierany przez użytkownika w Menu > Ustawienia > Ostrzeżenia. 

  •          Wycisz - kontynuacja wyświetlania wszystkich informacji, ale wyłączenie alarmu dźwiękowego

Wyciszenie wyłączy alarm przestrzeni powietrznej na tak długo, jak długo użytkownik będzie leciał w jej kierunku. Jeśli użytkownik odleci z przestrzeni powietrznej, a następnie ponownie się do niej zbliży, alarm włączy się ponownie.

Zaktualizowano na 25 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie