Wskazanie przestrzeni powietrznej

Jak wyświetlić przestrzeń powietrzną?

Naciśnięcie przycisku Mapa na ekranie w obszarze przestrzeni powietrznej spowoduje wyświetlenie informacji o przestrzeni powietrznej.

Zaktualizowano na marzec 12, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie