Archiwizacja konkursu

Po upływie 3 miesięcy od zakończenia konkursu zostanie on automatycznie zarchiwizowany. Wykonamy kopię zapasową oraz dodatkową kopię zapasową konkursu. Po tej dacie zawody nie będą już edytowalne i staną się tylko do odczytu. W ten sposób możemy zapewnić, że jakość wyników prezentowanych na Soaring Spot jest stała i nie popsuje się "za rok" podczas przygotowań do kolejnych zawodów.

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest to, że ID Listy Rankingowej pilota może być zmienione w późniejszym terminie w celu łatwego przesłania wyników do Listy Rankingowej IGC.

Jeśli chcesz dokonać zmian w konkursie po jego zarchiwizowaniu, skontaktuj się z Naviter, a my pomożemy Ci to zrobić.

W przeszłości sędziowie chcieli wykorzystać poprzednie zawody do przygotowania się do nowych (i czasami rujnowali oryginalne wyniki w tym procesie). Mamy teraz serwer testowy do tego celu. Zobacz tę stronę, aby uzyskać więcej informacji na temat jak testować Soaring Spot i SeeYou Competition.

Zaktualizowano na marzec 17, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie