Auto QNH

Jak obliczana jest wysokość auto QNH?

Aby dokładnie określić aktualną wysokość lotu, urządzenie musi być skalibrowane według standardowego ciśnienia lotniczego wynoszącego 1013,25 hPa.

Aby dokładnie określić aktualną wysokość nad poziomem morza (AMSL), urządzenie musi być skalibrowane nie według standardowego ciśnienia lotniczego wynoszącego 1013,25 hPa, lecz według rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego.

Oudie skoryguje aktualną wysokość ciśnienia standardowego do aktualnej wysokości nad poziomem morza, a następnie obliczy na podstawie tych danych aktualne ciśnienie QNH.

Oudie może to zrobić na trzy sposoby:

1. Ustal, czy w pobliżu znajduje się lotnisko (start w wersji paralotniowej) i użyj tej wysokości jako źródła do obliczenia QNH. (Uwaga: Oudie wykona tę czynność tylko wtedy, gdy pole wyboru Auto QNH nie jest zaznaczone).

2. Jeśli w pobliżu nie jest dostępne lotnisko, Oudie użyje wysokości nad poziomem gruntu z bieżącej lokalizacji.

3. Jeśli stwierdzimy, że teren nie jest wystarczająco równy, aby zastosować metodę 2 powyżej, Oudie powróci do rozwiązania, które nie jest naukowe, ale i tak lepsze to niż nic. Uśredni on wysokość GPS przez długi czas, a następnie zastosuje tę wysokość jako źródło korekty QNH.

Ponieważ Oudie oblicza wysokość zarówno na podstawie ciśnienia atmosferycznego, jak i danych GPS, możliwe jest, aby Oudie automatycznie korygował QNH za pomocą już dostępnych danych.

Domyślnie  Auto QNH pole wyboru jest zaznaczone. Funkcja Auto QNH będzie uśredniać wysokość GPS przez bardzo długi czas, aby wyeliminować przypadkowe błędy wysokości GPS. 

Następnie skoryguje wysokość ciśnieniową do zmierzonej wysokości GPS, zmieniając ustawienie Ciśnienie QNH. Daje to użyteczną sugestię dotyczącą wysokości startu oraz wskazanie poziomu ciśnienia QNH. 

Uwaga: aby ta metoda dobrze działała, musisz włączyć Oudie na co najmniej 5 minut, lepiej na 10. Po wyznaczeniu Auto QNH możesz ponownie uśpić Oudie. Po ponownym włączeniu będzie on pamiętał zmierzone wartości).

Kiedy jest dostępna automatyczna QNH?

Jest ona domyślnie dostępna w Oudie IGC i Oudie 3, które mają już zainstalowany bardzo wiarygodny i dokładny czujnik ciśnienia. W Oudie 2 (i 1), gdzie tylko wysokość GPS jest dostępna wewnętrznie, potrzebujesz danych z czujników ciśnienia, aby móc korzystać z funkcji Auto QNH. Uzyskasz to, jeśli podłączysz Oudie do zatwierdzonego przez IGC rejestratora lotu lub vario, takiego jak Flarm, LXNAV V7, Nano, Colibri, CAI 302, Borgelt vario itd. itp. Lista jest długa, a to są tylko najpopularniejsze rozwiązania.

Zaktualizowano na marzec 19, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie