Mapy podstawowe

Hyper posiada fabrycznie wgraną mapę topograficzną, która dostarcza danych wysokościowych do obliczania wysokości AGL.

Podstawowe mapy z dodatkiem jezior, rzek, dróg i miast muszą być załadowane dla danego regionu. Pliki map dla danego regionu można pobrać tutaj: https://www.naviter.com/download-manual-support/#Hyper

Możesz zmienić swój plik mapy poprzez: Menu > Pliki > Mapa

Aby wyświetlić cechy mapy, ustaw orientację ekranu na Północ do góry i zaznacz pole wyboru Rysuj teren.

Uwaga: Wysoka rozdzielczość Mapy SeeYou.Cloud potrzebuje aktywnego Subskrypcja SeeYou. Oto jak je zdobyć na swoim Hyperze: https://help.naviter.com/article/577-seeyou-maps

Zaktualizowano na marzec 29, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie