Zmiana opcji wyświetlania

Jak zmienić informacje wyświetlane przez Oudie?

W opcjach wyświetlania można wybrać typ informacji wyświetlanych na ekranie.

Znajdź tę opcję poprzez: Menu > Opcje wyświetlania. 

Można skonfigurować każdy z poniższych typów informacji do wyświetlania (lub nie).

 • Mapa (Terrain Maps)
 • Przestrzeń powietrzna
 • Punkty trasy
 • Zadanie
 • Skrzynki nawigacyjne
 • Ścieżka
 • Radar
 • Przenieś Navboxes
 • Target 
 • Kręgi odległości
 • Widok z boku
 • Teren
 • Wektor ścieżki
 • Zderzenie z terenem
 • Pasek zadań 
 • Etykiety radarowe
 • Ślady radarowe
 • Asystent termiczny
 • Odległość od przestrzeni powietrznej
 • Obszar FAI
 • Optymalizacja
 • Optymalizacja trójkątów
 • Quick Pan
 • Vario
 • Pasek poleceń 

Gdy pole opcji wyświetli się na zielono, zostaną wyświetlone informacje.

Zaktualizowano na marzec 12, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie