Ładowanie akumulatora

Jak naładować wewnętrzną baterię Oudie? 

Można to zrobić na trzy sposoby:

  1. Podłącz kabel ładowarki ściennej do źródła zasilania 110-240 V AC i włóż wtyczkę do gniazda mini USB w urządzeniu Oudie (pełne naładowanie trwa 2 godziny). 
  2. Podłącz ładowarkę samochodową do źródła prądu stałego 12-24 V i włóż wtyczkę do gniazda mini USB w urządzeniu Oudie (pełne naładowanie trwa 2 godziny). 
  3. Podłącz kabel USB do zewnętrznego akumulatora Power Pack lub komputera (pełne naładowanie trwa 2 godziny). 

Kontrolka ładowania wskazuje stan ładowania urządzenia Oudie.

  • Zielone światło oznacza, że wewnętrzna bateria urządzenia jest w pełni naładowana. 
  • Pomarańczowe światło oznacza, że bateria jest w trakcie ładowania. 

Uwaga: Ładowanie baterii Oudie podczas lotu jest możliwe tylko przy użyciu dostarczonego kabla USB (tego z okrągłym złączem szybkiej ładowarki). Podłączenie kabla do portu mini USB w Oudie podczas lotu spowoduje zatrzymanie transmisji danych i vario!

Zaktualizowano na 26 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie