Wybór lotniska do lądowania

Jeśli użytkownik chce wiedzieć, które lotnisko jest w jego zasięgu lub chce wybrać lotnisko, na którym chce wylądować, powinien nacisnąć środkowy przycisk w dolnej części ekranu Oudie.


Lotniska zaznaczone kolorem zielonym są w zasięgu ręki. Po wybraniu określonego lotniska urządzenie automatycznie pokazuje odległość do niego oraz wymagany współczynnik ślizgu, aby je osiągnąć.


Zaktualizowano na 26 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie