1. Strona główna
  2. Strona główna
  3. SeeYou
  4. Rozwiązywanie problemów
  5. Komunikacja nie powiodła się, kod błędu (-13) lub podobny

Komunikacja nie powiodła się, kod błędu (-13) lub podobny

Podczas komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi może wystąpić kilka błędów. Kreator połączeń poda kod błędu, na podstawie którego można domyślić się gdzie jest problem:

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-1) - Przekroczony limit czasu komunikacji. W wymaganym czasie nie odebrano żadnych znaków.

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-3) - Nie można otworzyć portu COM na komputerze (PC, PDA, PNA)

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-4) - port COM jest używany przez inny program

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-5) - port COM nie istnieje

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-8) - Błąd zapisu do portu COM

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-9) - Brak komunikacji z urządzeniem zewnętrznym (rejestrator lotu, GPS)

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-10) - Urządzenie nie zostało znalezione (rejestrator lotu, GPS)

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-11) - Użytkownik przerwał komunikację

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-12) - otrzymano złą sumę kontrolną

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-13) - Oczekiwano znaku, ale znak nie nadszedł w określonym czasie

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-14) - Nieznana instrukcja (z rejestratora lotu lub GPS)

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-15) - Ogólny błąd komunikacji

Połączenie nie powiodło się, kod błędu (-20) - Błąd odczytu portu COM

Zaktualizowano na marzec 11, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie