Opcje komunikacyjne

Wi-fi Połączenie z siecią WWW

Najpierw skonfiguruj połączenie wi-fi między Hyperem a komputerem / routerem za pomocą:

Strona > Menu > www > Acc. Punkty

Po skonfigurowaniu połączenia, będzie ono automatycznie wyszukiwane i łączone, gdy będzie dostępne.

Uwaga: Podczas konfigurowania punktów dostępu bezprzewodowego, długie naciśnięcie przycisku OK powoduje wyjście z tego menu.

E-mail

E-mail jest używany do przesyłania lotów z dziennika pokładowego.

Skonfiguruj swoje konto e-mail Poprzez: Strona > Menu > www > Email

Zaktualizowano na marzec 29, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie