Podłączenie do urządzeń za pomocą kabla szeregowego

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, przejdź do Plik > Kreator połączeń lub naciśnij F9

Kreator połączeń umożliwia pobieranie lotów z rejestratorów lotu obsługiwanych w czasie lotu.

Każde urządzenie jest inne. Aby uzyskać pomoc dotyczącą sposobu korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.
podłącz urządzenie do komputera.

Kreator połączeń umożliwia wykonanie tych zadań:

  • pobieranie walk z urządzenia
  • wysyłanie i pobieranie punktów trasy
  • wysyłanie lub pobieranie zadań
  • wysyłanie lub pobieranie deklaracji lotu

Każde urządzenie jest inne. Nie wszystkie z wymienionych powyżej funkcji są dostępne dla każdego obsługiwanego urządzenia.

Jak to działa:

  1. Wybierz czynności, które chcesz wykonać, a następnie naciśnij przycisk Dalej
  2. Wybierz loty lub punkty trasy albo wprowadź dane zgłoszenia lotu, a następnie naciśnij przycisk Dalej.
  3. Rozpoczyna się komunikacja, a pasek postępu jest wyświetlany do momentu zakończenia komunikacji.
Zaktualizowano na marzec 12, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły