Tworzenie nowego Punktu trasy

Jak utworzyć nowy Punkt trasy?

W razie potrzeby można również tworzyć nowe Punkty trasy.

Znajdź tę opcję poprzez: Menu > Dodaj punkt trasy.

Postępuj zgodnie z dialogiem, aby nadać nazwę i zapisać Punkt trasy.

Uwaga: Domyślnie Punkt trasy jest wyświetlany na Liście zadań przy użyciu "Kodu", a nie "Nazwy", ponieważ jest to konwencja stosowana w zawodach.

Wszelkie nowe Punkty trasy utworzone za pomocą: Menu > Dalej > Dodaj punkt trasy zostaną dodane do aktualnie aktywnego lub załadowanego pliku .cup. Przy kolejnej opcji "Zapisz ustawienia" zaznaczone zostanie pole wyboru "Zapisz punkty trasy i zadania".

Zaktualizowano na marzec 12, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie