Tworzenie zadania "Wyjście i powrót".

Jak utworzyć na mapie zadanie Wyjście i powrót?

Utwórz swój początkowy Punkt Zadań. Utwórz swój najdalszy Punkt zadania. Utwórz końcowy Punkt zadania, a następnie przeciągnij punkt końcowy do Punktu początkowego. Zostanie on teraz rozpoznany jako zadanie Wyjście i powrót.

Uwaga: Zadanie utworzone na Mapie zostanie zapisane w bieżącym profilu. Poszczególne punkty zadania utworzone w ramach zadania nie są zapisywane w pliku Waypoint .cup.

Zaktualizowano na marzec 12, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie