Usuń klucz rejestracyjny

Jeśli chcesz zmienić konto, za pomocą którego logujesz się do SeeYou, z jakiegokolwiek powodu, wystarczy wykonać poniższe kroki:

1. Zamknij SeeYou.

2. Pobierz program delete_regkey za pomocą tego linku: https://downloads.naviter.com/seeyou/delete_regkey/delete_regkey.exe.

3. Kliknij przycisk Zapisz plik.

4. Uruchom pobrany program.

5. Pozwól, aby program wprowadził zmiany na komputerze.

6. Zawsze klikaj "Next" przez całą konfigurację.

7. Kliknij "Zakończ" na końcu.

8. Możesz teraz otworzyć SeeYou i zalogować się na swoje nowe konto lub e-mail.

Jeśli nie znasz swojego hasła do SeeYou Cloud lub jest ono nadal odrzucane, zresetuj je tutaj, a następnie ponownie zarejestruj SeeYou na swoim komputerze:
https://seeyou.cloud/reset

Zaktualizowano na czerwiec 7, 2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie