Pobierz dane pogodowe

Jeśli masz dobre połączenie z internetem, nie musisz nic robić. Dane pogodowe będą pobierane do SeeYou automatycznie w tle:

Jeśli chcesz mieć kontrolę nad tym, co i kiedy będzie pobierane, możesz wybrać, co SeeYou będzie robić, gdy pojawią się nowe dane pogodowe:

Opcja "Powiadom mnie przed pobraniem danych" spowoduje wyświetlenie powiadomienia na pasku zadań Windows. Kliknięcie na powiadomienie otworzy okno dialogowe Top Meteo, w którym można wybrać, co ma zostać pobrane. Możesz pobrać cały region lub konkretny dzień osobno, co znacznie skraca czas pobierania i zmniejsza jego rozmiar.

Typowe średnie rozmiary do pobrania:

Cała Europa: 5 MB / dzień

Cała Afryka: 1 MB / dzień

Całe USA: 15 MB / dzień

Wielkość zależy od tego, jak dobra będzie pogoda - lepsza pogoda oznacza więcej danych.

Za pomocą współczynnika pilota staramy się uwzględnić doświadczenie indywidualnego pilota. Współczynnik pilota równy 1 oznacza, że pilot z doświadczeniem w lotach nawigacyjnych jest w stanie osiągnąć prędkość przelotową określoną przez teorię McCready'ego. Zakłada się, że pilot potrafi pewnie znaleźć termikę, wyśrodkować ją i podejmować decyzje podczas lotu nawigacyjnego oraz jest w stanie osiągnąć przewidywaną teoretyczną prędkość przelotową.

Współczynnik powiedzmy 0.8 oznaczałby, że pilot będzie latał o 20% wolniej niż przeciętny pilot. Wyjątkowy pilot może być o 20% lepszy. Może więc użyć współczynnika 1.2 i latać dłuższe zadania przy tej samej pogodzie.

Zaktualizowano na marzec 11, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie