Pobieranie plików lotu IGC

SeeYou może komunikować się z coraz większą liczbą rejestratorów lotu. Okno dialogowe Kreator połączeń pozwala na połączenie z kilkoma typami rejestratorów poprzez jednolity interfejs użytkownika. W celu ułatwienia rozpoczęcia pracy z SeeYou najlepiej będzie opisać, jak to zrobić na konkretnym urządzeniu. 

Przykład komunikacji z Colibri

Colibri jest znanym loggerem FAI firmy LX Navigation. Jest dobrze znany zarówno w szybownictwie, jak i paralotniarstwie i lotniarstwie. Dlatego też będzie on stanowił przykład, jak przebiega komunikacja z SeeYou. 

Lot do pobrania

 1. Wybierz z menu polecenie "Plik->Kreator połączeń" lub naciśnij klawisz F9.
 2. Wybierz Colibri jako typ urządzenia, w polu Interfejs wybierz opcję Automatyczny, a w polu Parametry wybierz 19200b/s.
 3. Poczekaj, aż Colibri zacznie wydawać sygnały dźwiękowe (jeśli tak się nie stanie, sprawdź PRĘDKOŚĆ KOMPUTERA na Colibri).
 4. W panelu Actions (Działania) zaznacz opcję "Download flights from device" (Pobierz loty z urządzenia) i naciśnij Next (Dalej).
 5. Trwa pobieranie listy lotów. Poczekaj, aż zostanie wyświetlona lista lotów.
 6. Wybierz folder docelowy dla lotów (ostatnio używane mapy znajdują się w polu kombi).
 7. Wybierz loty, które chcesz pobrać (domyślnie wybierany jest najnowszy lot).
 8. Jeśli chcesz, zaznacz pole "Otwórz loty po pobraniu".
 9. Naciśnij przycisk Next (Dalej), a następnie poczekaj na zakończenie przesyłania.
 10. Skończyłeś.

Otwórz loty z folderu, w którym zostały zapisane, lub mogą być już otwarte, jeśli zaznaczono pole w punkcie 8. Przesyłanie punktów trasy i zadańColibri przesyła punkty trasy i zadania jako jedno.

 1. Wybierz z menu polecenie "Plik->Kreator połączeń" lub naciśnij klawisz F9.
 2. Wybierz Colibri jako typ urządzenia, w polu Interfejs wybierz opcję Automatyczny, a w polu Parametry wybierz 19200b/s.
 3. Poczekaj, aż Colibri zacznie wydawać sygnały dźwiękowe (jeśli tak się nie stanie, sprawdź PRĘDKOŚĆ KOMPUTERA na Colibri).
 4. W panelu Actions zaznacz opcję "Upload waypoints and tasks to device" (Prześlij punkty trasy i zadania do urządzenia) i naciśnij Next (Dalej).
 5. Wybierz, czy chcesz przesłać dane z bazy danych w SeeYou, czy z pliku, który masz już na dysku. 
 6. Naciśnij Dalej.
 7. Wybierz punkty trasy, które chcesz przesłać (domyślnie wybrane są wszystkie).
 8. Naciśnij Dalej.
 9. Wybierz zadania, które chcesz przesłać (domyślnie zaznaczone są wszystkie zadania).
 10. Naciśnij przycisk Next (Dalej) i poczekaj, aż transfer zostanie zakończony.

Pobieranie punktów trasy i zadańColibri pobiera punkty trasy i zadania jako jedno.

 1. Wybierz z menu polecenie "Plik->Kreator połączeń" lub naciśnij klawisz F9.
 2. Wybierz Colibri jako typ urządzenia, w polu Interfejs wybierz opcję Automatyczny, a w polu Parametry wybierz 19200b/s.
 3. Poczekaj, aż Colibri zacznie wydawać sygnały dźwiękowe (jeśli tak się nie stanie, sprawdź PRĘDKOŚĆ KOMPUTERA na Colibri).
 4. W panelu Akcje zaznacz opcję "Pobierz punkty trasy i zadania z urządzenia", a następnie naciśnij przycisk Dalej.
 5. Poczekaj, aż punkty trasy i zadania zostaną pobrane z urządzenia.
 6. Wybierz punkty trasy, które chcesz zapisać, i naciśnij Dalej.
 7. Wybierz zadania, które chcesz zapisać, i naciśnij przycisk Dalej.
 8. Wybierz, czy chcesz je zapisać w bazie danych programu, czy w pliku.
 9. Naciśnij przycisk Next (Dalej) i gotowe.

Załaduj zgłoszenie lotu

 1. Wybierz z menu polecenie "Plik->Kreator połączeń" lub naciśnij klawisz F9.
 2. Wybierz Colibri jako typ urządzenia, w polu Interfejs wybierz opcję Automatyczny, a w polu Parametry wybierz 19200b/s.
 3. Poczekaj, aż Colibri zacznie wydawać sygnały dźwiękowe (jeśli tak się nie stanie, sprawdź PRĘDKOŚĆ KOMPUTERA na Colibri).
 4. W panelu Actions (Działania) zaznacz opcję "Upload flight declaration to device" (Prześlij deklarację lotu do urządzenia) i naciśnij Next (Dalej).
 5. Wprowadź pola, które chcesz przenieść, lub naciśnij ikonę pilotów, aby wybrać je z listy.
 6. Wpisz zadanie w widoku listy lub naciśnij ikonę zadania, aby wybrać zadanie z bazy danych programu.
 7. Naciśnij przycisk next (dalej) i poczekaj na zakończenie przesyłania.
Zaktualizowano na marzec 11, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie