Edycja Navboxes

Jak mogę edytować Navbox?

Znajdź tę opcję poprzez: Menu > Ustawienia > Navboxes.

W oknie dialogowym wyświetlonym poniżej możesz wybrać, które z dostępnych Navboxes chcesz wyświetlić na aktywnej mapie poprzez zaznaczenie pola po lewej stronie nazwy Navboxes.

Podświetlenie nazwy Navbox na niebiesko pozwala na edycję sposobu wyświetlania pola poprzez przycisk Edytuj.

Navboxy są konfigurowane oddzielnie dla widoków Mapy 1 i Mapy 2. Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj będziesz chciał używać tych dwóch widoków mapy z dwóch różnych powodów. Na przykład, jeden widok może być używany do ogólnej nawigacji, a drugi do zbliżania się do punktu trasy, gdzie ważniejsze są konkretne szczegóły. 

Uwaga: w przypadku wyłączania za pomocą przycisku zasilania  należy zapisać ustawienia aby wprowadzone zmiany pozostały w mocy przy następnym uruchomieniu urządzenia. Znajdź tę opcję za pomocą: Menu > Zapisz ustawienia. 

Zaktualizowano na marzec 19, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie