Wprowadź hasło w Oudie

Jak wprowadzać hasła w Oudie

Po wprowadzeniu usługi Oudie Live i usług w chmurze możliwe stało się logowanie do kont w chmurze w celu wykonywania określonych czynności.

W związku z tym pojawiła się potrzeba tworzenia haseł, które wymagają znacznie większej liczby znaków niż tylko wielkie litery. Dla tego scenariusza dodaliśmy do klawiatury "strony". Możesz przełączać się między stronami, naciskając przycisk "Strona" w menu, gdy klawiatura jest otwarta:

Pierwsza strona zawiera wielkie litery i niektóre z najczęściej używanych znaków specjalnych.

Druga strona zawiera małe litery i kilka innych znaków. 

Trzecia strona zawiera inne postacie. 

Zaktualizowano na 26 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie