Pierwsze użycie

Włączanie: Przycisk zasilania jest mały i trudny do znalezienia (aby nie wyłączyć urządzenia w powietrzu)... Poniżej znajduje się obrazek, który pomoże go znaleźć...!

Hyper ma cztery główne ekrany, które są przełączane za pomocą przycisku Strona w lewym dolnym rogu urządzenia.

  1. Kompas
  2. Mapa Strona 1
  3. Mapa Strona 2
  4. Menu

Kolorowy ekran transflektywny jest czuły na dotyk i skonfigurowany tak, aby akceptował zarówno długie, jak i krótkie naciśnięcia.

Na przykład podczas wprowadzania parametru numerycznego krótkie naciśnięcie strzałki w lewo zmniejsza liczbę, a długie naciśnięcie powoduje jej znaczne zmniejszenie. Analogicznie, długie naciśnięcie strzałki w prawo powoduje duży krok w górę.

Kompas Róża

Strona mapy 

Zaktualizowano na 26 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie