Rejestrowanie lotów

Jak zakończyć lot? 

Oudie zakończy lot automatycznie po wylądowaniu, bez potrzeby jakiejkolwiek ingerencji ze strony użytkownika.

Lot zostanie zapisany w pamięci wewnętrznej i skopiowany na kartę micro SD, jeśli taka istnieje.

Zaktualizowano na 25 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie