GPS AeroData NOTAMs

GPS AeroData jest bazą danych zawierającą informacje o przestrzeni powietrznej, NOTAM-ach oraz informacje dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Dane te są częścią subskrypcji GPS-AeroData. Aby korzystać z NOTAM-ów na swoim Oudie, musisz mieć aktywną subskrypcję GPS-AeroData i SeeYou.

Kiedy dane są aktualizowane

Baza danych jest generowana i odświeżana każdego dnia między 03:00 a 20:00 UTC z 15-minutowym interwałem dla wymienionych krajów europejskich. tutaj. Baza danych może być wykorzystywana w komputerach pokładowych, podręcznych urządzeniach nawigacyjnych i oprogramowaniu do planowania lotów zgodnym z formatem CUB.

Jakie jest źródło NOTAM-ów?

Źródłem danych jest Europejska Baza Danych AIS (EAD) prowadzona przez Eurocontrol. EAD jest scentralizowaną referencyjną bazą danych informacji lotniczej o gwarantowanej jakości i pozwala dostawcom informacji lotniczej - takim jak cywilne organizacje AIS, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej oraz administracje wojskowe na obszarze Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) - wprowadzać i utrzymywać swoje dane w centralnym repozytorium. Do danych dodawane są specjalne ustalenia lub procedury nie wymienione w AIP, a następnie wszystkie dane dla GPS AeroData są filtrowane i formatowane do użytku przez subskrybowanych pilotów.

Po co ładować NOTAMy do Oudie

Od pilotów szybowcowych wymaga się przygotowania do lotu, tak jak od wszystkich innych pilotów rekreacyjnych, komercyjnych i wojskowych. Należy dokładnie zapoznać się z sytuacją meteorologiczną i aspektami nawigacyjnymi, skrupulatnie sprawdzić szybowiec i zweryfikować wszystkie wymagane dokumenty. Ponadto należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w czasie lotu. Te przepisy operacyjne występują w dwóch formach: przepisy ogólne publikowane w AIP (Aeronautical Information Publications) oraz przepisy codzienne publikowane w NOTAM-ach (Notices to Airmen). Przepisy te mówią pilotowi, gdzie może latać, jakich zagrożeń może się spodziewać i jakie wymagania muszą być spełnione w danej przestrzeni powietrznej. Wyzwaniem dla pilota, w trójwymiarowym środowisku z niewidocznymi ograniczeniami, jest wizualizacja tych ograniczeń, zagrożeń i wymagań w sposób kompleksowy. GPS AeroData ma na celu być pomocnym narzędziem dla pilota do czytania, rozumienia, filtrowania, organizowania i wizualizacji wszystkich tych wymaganych informacji.

Kraje

Aby zobaczyć aktualną listę obsługiwanych krajów w GPS AeroData, odwiedź ten link:
https://www.gps-aerodata.com/en/countries/

Rodzaje przestrzeni powietrznej

Aby zobaczyć aktualną listę obsługiwanych typów przestrzeni powietrznej w GPS AeroData, odwiedź ten link:
https://www.gps-aerodata.com/en/airspaces/

Rodzaje NOTAM

Aby zobaczyć aktualną listę obsługiwanych typów NOTAM w GPS AeroData, odwiedź ten link:
https://www.gps-aerodata.com/en/notams/

Zaktualizowano na 31 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie