GTWAV na stronie informacyjnej - co oznaczają?

Na górze strony informacyjnej możesz zobaczyć Status GPS (Ostatnia poprawka, 2D, 3D, Zły, Brak itd.). Obok wymienione są pewne znaki. Co one oznaczają?

Są to sygnały, które są dekodowane ze strumienia wejściowego GPS.

Coś takiego jak GTWAV może być wymienione po komunikacie o statusie GPS, gdzie

G = prędkość względem ziemi wg GPS

T = Kurs szlaku z GPS

W = Vario z czujnika ciśnienia

A = Wysokość ciśnienia ze źródła czujnika ciśnienia

V = prawdziwa prędkość lotu z czujnika ciśnienia

Zaktualizowano na marzec 17, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie