Orientacja krajobrazowa

Jeśli wolisz używać SeeYou Navigator w trybie poziomym, możesz zmienić orientację ekranu, przechodząc do Menu > Settings > Display orientation. Stuknij w ten wiersz, aby zmienić orientację ekranu.

Zauważ, że ekran nie zmienia orientacji automatycznie i jest to zamierzone. Zapobiega to obracaniu się ekranu z powodu niezamierzonych sił, takich jak na przykład poślizgnięcie się na boku lub bieganie.

Zaktualizowano na marzec 5, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie