Menu główne

Menu pokazuje opcje konfiguracyjne, a także zapewnia dodatkowy sposób dostępu do funkcji, do których w innym przypadku można uzyskać dostęp za pomocą przycisków lub naciśnięć ekranu, takich jak Zadania.

Pełny widok wszystkich opcji menu znajduje się poniżej:

Długie naciśnięcie któregokolwiek z klawiszy strzałek powoduje przejście do pierwszej/ostatniej pozycji menu.

Zaktualizowano na marzec 29, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie