Ręczne QNH

Kiedy zalecane jest ręczne wyznaczanie QNH?

Manualne QNH należy stosować podczas zawodów lub w przypadku posiadania wiarygodnej wysokości startowej, którą można wykorzystać jako punkt odniesienia.

Można używać ręcznej QNH, ustawiając wysokość startu lub ustawiając QNH ręcznie.

Zaktualizowano na marzec 12, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie