Warstwy mapy do analizy lotu

Tuż pod przyciskiem paska narzędzi Profil/Ustawienia (prawy górny róg okna mapy SeeYou) kliknij  Panel warstw mapy Przycisk paska narzędzi.Pojawi się wybór wielu warstw:
Typ mapy (Terrain, Outdoor, Satellite),
Przestrzeń powietrzna,
POI (Points Of Interest),
. a dla ekspertów oto Custom Layer jest dostępny ( http://naviter.com/2020/01/get-creative-with-seeyou-cloud).

Uwaga: Podczas przeglądania lub odtwarzania lotu warstwa pogody dla konkretnej daty i czasu nie jest dostępna (jeszcze! :).

Zaktualizowano na kwiecień 19, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie