Orientacja mapy

Mapę można zorientować zarówno wg północy, jak i wg szlaku.

Informacje o terenie są wyświetlane tylko dla kierunku północnego, dlatego aby wyświetlić elementy terenowe mapy, np. rzeki, drogi itp., urządzenie musi być ustawione w kierunku północnym (a nie w kierunku szlaku), a pole wyboru "Rysuj teren" musi być zaznaczone.

Zmień orientację przez: Menu > Grafika > Mapa > Orientacja mapy

Zaktualizowano na marzec 29, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie