Zmierz odległość na okręgu wielkim

Idź do Narzędzia > Opcje > Ogólnezobaczysz, że możliwe jest (do wyboru przez użytkownika) użycie albo sfery FAI albo elipsoidy WGS84. 

Obliczanie na elipsoidzie WGS 84 obliczy odległość między punktami po okręgu wielkim. Obliczanie na sferze FAI obliczy odległość na sferze zdefiniowanej przez FAI.

Zaktualizowano na marzec 11, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie