Brak GPS w Oudie IGC podczas ładowania

Symptomy:

Kiedy kabel USB jest podłączony do Oudie IGC, pokazuje on NODATA w oknie GPS Status.

Rozwiązanie:

To jest oczekiwane zachowanie. Nie jest to usterka. Aby naładować Oudie IGC z zewnętrznego akumulatora, należy użyć dostarczonego Kabel USB do szybkiej ładowarki:


Zaktualizowano na 18 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie