Pilot Event Marker Procedura startowa

Pilot Event Marker Start na Oudie.

1. Naciśnij przycisk Start na ziemi, aby ustawić procedurę startową.

2. Ustawienie parametrów "czekaj przed", Czas otwarcia okna startowego i Poczekaj po zamknięciu okna startowego na wartości zgodne z regułami:

3. Podczas lotu, kiedy będziesz gotowy do startu za 10 minut, dotknij pola "Trigger Pilot Event":

4. Rozpoczyna się odliczanie czasu do startu:

5. Po zakończeniu odliczania rozpoczyna się kolejne odliczanie. Czas na start:

6. Naciśnij przycisk start, aby rozpocząć nawigację po zadaniu, tak jak jesteś już do tego przyzwyczajony.

Zaktualizowano na 25 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie