Menu Polarne

Hyper używa domyślnych ustawień dla wartości biegunowych paralotni.

Ustaw swoją krzywą polarną wybierając typ szybowca z PL A,B,C,D lub CCC Via: Menu > Polar & Glider

Uwaga: Domyślne wartości biegunów są ustawione i nie można ich zmienić.

Uwaga: Długie naciśnięcie przycisku Sel. powoduje wyjście z tego menu.

Zaktualizowano na marzec 29, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie