Drukowanie niestandardowego obszaru mapy?

Jak wydrukować niestandardowy obszar mapy? 

Istnieje małe "obejście", jeśli chcesz wydrukować mapę:

1. Otwórz lot, który NIE znajduje się w obszarze, który chcesz wydrukować.

2. Zmień widok, aby dokładnie zobaczyć, co chcesz wydrukować. 

3. Plik > Ustawienia strony > Ogólne. Zaznacz opcję Trasa, usuń zaznaczenie wszystkich innych opcji w polu Co drukować.

4. Przejdź do zakładki Trasa w górnej części tego okna dialogowego.

5. Co drukować > Wybór.

6. Wybierz Niestandardowa skala (np. 1:500000).

7. Zmień opcję Nakładanie stron, jeśli chcesz drukować na kilku stronach, a następnie skleić je ze sobą.

Użyj przycisków Print/Print Preview (Drukuj/Podgląd wydruku), aby zobaczyć, co zostało zrobione.

Zaktualizowano na marzec 11, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie