Wyniki publikacji

Najczęściej wyniki będą dostępne na Soaring Spot. Piloci będą używać swoich telefonów, tabletów i komputerów PC do przeglądania wyników i analizowania lotów innych pilotów.

Publikacje do Soaring Spot

Publikowanie wyników do Soaring Spot jest tak proste, jak naciśnięcie przycisku Edit > Publish to Soaring Spot (lub odpowiedniej ikony na pasku narzędzi).

Drukowanie wyników dziennych na papierze

Alternatywnie wyniki mogą być również drukowane i publikowane na papierze.

  1. Wybierz dzień konkursu
  2. Plik > Drukuj

Drukowanie wyników ogólnych

Aby wydrukować wyniki ogólne na papierze, musisz zmienić rozwijane pole zawodów i wybrać Lista pilotów zamiast Dzień zawodów.

Ustawienie strony i Podgląd wydruku

Przejdź do File > Page Setup, gdzie możesz ustawić sposób drukowania strony. Strona Ogólne jest taka sama jak w SeeYou (plik seeyou.chm musi być dostępny w tym samym folderze co ten plik Pomocy, aby ten link działał).

W zakładce Konkurs można wybrać, które pola mają być drukowane i w jakiej kolejności mają być drukowane ich kolumny.

Zaktualizowano na kwiecień 16, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie