QNH

Domyślnie ustawiona jest automatyczna wartość QNH.

Auto QNH działa podobnie jak w Oudie, dla ręcznej zmiany QNH np. w zawodach, jeśli potrzeba QNH jest ustawiane w mbar poprzez Menu > QNH w krokach co 1 mbar.

Pole wyboru Show dialog pozwala wybrać, czy okno ustawień QNH ma być wyświetlane podczas uruchamiania Hypera.

Zaktualizowano na marzec 29, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie