Ponowna kalibracja ekranu

Problem: Stuknięcie w jeden przycisk powoduje kliknięcie w inny przycisk lub inną część ekranu.

W takim przypadku kalibracja ekranu została utracona. Ponowna kalibracja ekranu zazwyczaj rozwiązuje problem.

Aby ponownie skalibrować ekran należy skopiować poniższy plik do głównego katalogu pamięci Oudie (lub do katalogu głównego karty microSD) i ponownie uruchomić komputer:

https://downloads.naviter.com/oudie/calibration/UpdateOudie.exe

Częste problemy:

  • Nazwa pliku po skopiowaniu do Oudie musi być dokładnie "UpdateOudie.exe". Windows lub przeglądarki czasami dodają "(1)", "(2)" lub podobne czyniąc nazwę pliku "UpdateOudie (1).exe". Taki plik nie będzie działał na Oudie. Musisz ręcznie zmienić jego nazwę na "UpdateOudie.exe", jeśli Twoja przeglądarka/okno zmieniły ją podczas procesu pobierania.
  • Oudie jest w trybie Active Sync, a nie Mass Storage. Włącz Oudie i wyjdź z SeeYou Mobile wciskając Menu > Dalej > Wyjdź. Gdy znajdziesz się na czarnym ekranie głównym wciśnij przycisk ">>" w prawym górnym rogu, następnie wybierz "USB". Upewnij się, że opcja "Mass Storage" jest włączona i naciśnij ikonę "Save". Celowo nie zamieszczamy instrukcji jak używać Oudie w trybie Active Sync. Jeśli chcesz używać go w trybie Active Sync dobrze, ale musisz wiedzieć, co robisz. 
Zaktualizowano na luty 2, 2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie