Usuń rejestrację z Oudie

Powinno się to zdarzać bardzo rzadko, ale jeśli wiesz, że chcesz usunąć swoją licencję z urządzenia Oudie 2 Lite, przygotowaliśmy prosty sposób na usunięcie klucza z urządzenia Oudie:

  1. Pobierz ten plik na kartę micro SD: https://downloads.naviter.com/oudie/DeleteRegKey/UpdateOudie.exe
  2. Włóż kartę micro SD do urządzenia Oudie
  3. Uruchom ponownie Oudie
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie (naciśnij górny przycisk, gdy Updater się uruchomi)
  5. Wyjmij kartę SD z urządzenia Oudie

Gotowe. Powinieneś zobaczyć, że SeeYou Mobile będzie teraz "wyrejestrowany" na tym Oudie.

Zaktualizowano na 18 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie