Odtwarzanie wielu lotów

Przeglądanie lotów nie jest w żaden sposób ograniczone do oglądania pojedynczego lotu! Jednocześnie możesz załadować tyle lotów, ile chcesz, a następnie porównać trasy, jakie poszczególni piloci pokonali danego dnia. Nie ma lepszego sposobu na naukę i poprawę niż porównywanie swoich lotów z lotami innych pilotów. 

Gdy masz już potrzebne loty, możesz użyć jednej z metod, aby otworzyć je jednocześnie.

  • Możesz po prostu przeciągnąć/upuścić kilka plików lotniczych przez okno dialogowe Upload >. Otwórz wszystkie

LUB

  • Przejdź do SeeYou.Cloud > Menu > Loty, wybierz żądane loty i kliknij Otwórz w prawym górnym rogu okna dialogowego Flights:

Po prostu wciskając przycisk Play otrzymujemy powtórkę w czasie rzeczywistym tego, co działo się w powietrzu. Jest to jednak nie wszystko. Wszystkie parametry mogą być ustawione jak dla animacji pojedynczego lotu. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: https://help.naviter.com/article/861-animate-a-flight

Zaktualizowano na kwiecień 19, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie