Blokada ekranu

Okno dialogowe blokady ekranu zablokuje ekran i trzy przednie przyciski sprzętowe. Jest to bardzo przydatne, aby zablokować je podczas lotu i obsługi startu.

Uwaga: Działanie strony na przednim lewym przycisku sprzętowym będzie nadal działać, gdy ekran jest zablokowany.

Aby odblokować ekran, naciśnij prawy przycisk sprzętowy: 

Zaktualizowano na marzec 29, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie