Ekrany

Strony, róża kompasu i menu

Przycisk Strona powoduje obracanie czterech stron po kolei:

  1. Róża kompasowa
  2. Mapa Strona 1
  3. Mapa Strona 2
  4. Menu

Długie naciśnięcie przycisku Strona powoduje bezpośrednie przejście do ekranu Menu.

Róża kompasu wyświetla Twój namiar, namiar na cel, kierunek wiatru, ostatnią temperaturę i prędkość.

Możesz przewijać stronę róży kompasowej w pionie za pomocą dwóch środkowych przycisków sprzętowych, aby uzyskać dostęp do dodatkowych stron: Strona GPS i Strona informacyjna.

Jednokrotne naciśnięcie strzałki w dół spowoduje wyświetlenie Statusu GPS:

Naciśnięcie przycisku po raz drugi spowoduje wyświetlenie strony informacyjnej:

Status rejestratora lotu

Czas wschodu / zachodu słońca

Poziom lotu

Wysokość nad poziomem morza

Wysokość AGL

Stan akumulatora, w tym pozostały poziom naładowania.

 Dwie strony Mapa są skonfigurowane oddzielnie, aby wyświetlać różne skale powiększenia i zestawy informacji Nav box.

Na stronie Menu można uzyskać dostęp do większości ustawień konfiguracyjnych urządzenia.

Zaktualizowano na 26 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie