Ustawianie ręczne QNH

Jak ustawić ręczną wartość QNH?

Podczas zawodów organizator może podać wartość QNH, która będzie używana przez zawodników. Prawidłowe ustawienie wysokości startu może zadecydować o wygranej lub przegranej w zawodach. 

Jeśli można uzyskać dokładne informacje z zewnętrznego źródła (np. z wieży ATC lub arkusza zadań konkursowych), możliwe jest również ręczne wprowadzenie wartości. 

Aby ręcznie skorygować wysokość startową lub wartość QNH:

Znajdź tę opcję poprzez: Menu > Głośność > Wysokość.

Zaktualizowano na marzec 19, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie