Widok z boku podczas wykonywania zadań

Spis treści

Jak... 

Widok z boku pokazuje przeszkody od pozycji użytkownika do celu, w tym przestrzeń powietrzną, teren i strefę(-y) obserwacji.

Pokazuje również Aktualne L/D (linia szara) oraz Wymagane L/D lub wysokość przylotu (linia fioletowa).

Widok z boku można włączyć/wyłączyć w Menu > Opcje wyświetlania lub przypisując wcześniej akcję "Przełącz widok z boku" do dowolnego okna Navbox . 

Zaktualizowano na 25 marca 2021 r.
Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie