Tryb symulatora

Co to jest tryb wejścia symulatora?

W trybie wprowadzania danych w symulatorze można swobodnie poruszać szybowcem. 

Znajdź tę opcję poprzez: Menu > Ustawienia > Dalej > Dalej > Dalej > Wejście > zaznacz przycisk radiowy 'Symulator'. 

Aby przesunąć szybowiec, dotknij go, a następnie przeciągnij linię z szybowca w kierunku, w którym chcesz, aby się poruszał. Im dłuższa linia, tym szybciej szybowiec będzie się poruszał w danym kierunku. 

Uwaga: aby przeciągnąć szybowiec, Oudie nie może być w trybie panoramicznym, wyłącz Szybką panoramę i upewnij się, że orientacja mapy nie jest ustawiona na tryb panoramiczny. 

Zaktualizowano na 26 marca 2021 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie