Obsługiwane urządzenia i protokoły

SeeYou Navigator obsługuje komunikację Bluetooth Low Energy.

Obsługiwane urządzenia

 • XCTracer (Mini i Maxx, wszystkie wersje)
 • Hyper
 • LeBipBip / UltraBip
 • Syride
 • SkyDrop
 • FreeFlyVario BT
 • Flytec Sensbox
 • Flymaster DS, Live C i Nav C
 • wszystkie inne urządzenia, wystawiając standardową usługę emulacji portu szeregowego.

Obsługiwane protokoły

Jeżeli Państwa urządzenie nie jest wymienione powyżej, ale jest widoczne w Menu > Urządzenia, należy skonfigurować jeden z poniższych obsługiwanych protokołów, aby umożliwić komunikację z SeeYou Navigator / Oudie N:

Dane dotyczące lokalizacji:

 • $GPGGA
 • $GPRMC

Dane dotyczące ciśnienia:

 • $LXWP0
 • XCTRACER
 • LK8EX

Inne dane dotyczące statków powietrznych:

 • PFLAA
 • PFLAU

Jeśli Twoje urządzenie nie jest jeszcze obsługiwane, wyślij nam prośbę o wsparcie dla konkretnego urządzenia na support@naviter.com

Zaktualizowano na 6 września 2023 r.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie