Gesty przeciągania

Domyślnie SeeYou Navigator jest dostarczany z typowymi Uszczypnij i powiększ ustawienia ekranu. Użyj dwóch palców, aby powiększyć i pomniejszyć mapę. Przesuń palcem po ekranie, aby przesuwać mapę. Tak jak większość aplikacji na tym świecie. Kiedy przesuwasz palcem po ekranie, Nawigator przechodzi w tryb panoramiczny. Navboxy są ukryte, a przycisk ponownego centrowania jest wyświetlany na ekranie:

Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie dalekie od ideału w przypadku korzystania z niego w kokpicie. W kokpicie występują wstrząsy, co sprawia, że można używać tylko jednego palca z bardzo ograniczoną dokładnością.

Dlatego sugerujemy, aby włączyć Menu > Ustawienia > Mapa i warstwy >. Gesty przeciągnięcia

Zmienia to zachowanie mapy na dwa sposoby:
1. Przesuń palec w górę / w dół aby zmienić zoom na mapie
2. Naciśnij i przytrzymaj w dowolnym miejscu na mapie, aby przejść do trybu panoramicznego. Naciśnij przycisk ponownego centrowania, aby powrócić do pozycji szybowca.

Jeśli raz użyjesz go podczas lotu, już nigdy nie będziesz chciał z niego zrezygnować.

Zaktualizowano na luty 10, 2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie