Symbole

Jak zmienić wygląd Symboli?

Można skonfigurować preferencje prezentacji wizualnej dla następujących symboli:

  • Statek powietrzny 
  • Wiatr
  • Orientacja 
  • Poślizg końcowy*. 
  • Skala
  • Przycisk zadań 
  • Prędkość lotu*.
  • Vario

* Symbole Szybkość lotu i Szybkość końcowa nie są wyświetlane w wersji podstawowej. 

Znajdź tę opcję poprzez: Menu > Ustawienia > Symbole. 

Widoczna właściwośćPokazuje lub ukrywa określony symbol. 
Własność wypełnieniaUstawia przezroczystość w zakresie 0-100%. 
Pozycja resetowania przyciskPowoduje przywrócenie domyślnego położenia wybranego przycisku na ekranie. 
Suwak wielkości Umożliwia wybór rozmiaru każdego symbolu.
Typ Umożliwia wybór różnych opcji wyświetlania dla każdego symbolu.
Opcja legendy Dostępny tylko dla symbolu Vario i umożliwia wybór jednego z dwóch stylów wyświetlacza Vario. 
Zarys Wokół symbolu wyświetlany jest kontrastowy kontur. 
Zaktualizowano na marzec 19, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie