Asystent termiczny

Asystent termiczny automatycznie wyświetla kolorowy ślad ślimaka podczas termowania, wskazując siłę wznoszenia w każdym punkcie zakrętu.

Asystent termiczny włącza się automatycznie podczas termowania.

Włączanie/wyłączanie Asystenta poprzez Menu > Grafika > ThermAssist

Uwaga: TA może być również wyłączony podczas termowania za pomocą kliknięcia na ekranie mapy. W tym przypadku, włączy się ono ponownie, gdy termowanie zostanie wykryte.

Zaktualizowano na marzec 29, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie