Wyłącz przestrzeń powietrzną

Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie przestrzeni powietrznej przełączając przycisk "A" na dole okna SeeYou:

Można również pokazać lub ukryć poszczególne pliki przestrzeni powietrznej, jeśli wybierzesz je w oknie dialogowym Narzędzia > Przestrzeń powietrzna.

Zaktualizowano na kwiecień 19, 2021

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Potrzebujesz wsparcia?
Nie możesz'znaleźć'odpowiedzi'której'szukasz?
Kontakt Wsparcie